Så fungerar 3LED

3LED hjälper dig att hålla koll på din ISO-certifiering och allt du behöver är en webbläsare. Allt ligger skyddat, uppdaterat och tillgängligt i molnet. 3LED kräver ingen installation och kan börja användas direkt.

Välj mellan färdiga paket och individuella lösningar

Du betalar en fast licenskostnad där allt ingår: drift, support, daglig backup. Vilken typ av lösning som passar bäst beror på vilka behov er verksamhet har. Ni kan välja mellan några av våra färdiga paket eller så hjälper vi till att skräddarsy en lösning som passar er.

  • INGA BEGRÄNSNINGAR I ANTAL ANVÄNDARE ELLER UTRYMME
  • DRIFT FRÅN 3LED:S EGNA DEDIKERADE SERVRAR
  • DAGLIG BACKUP AV DIN INFORMATION
  • LÖPANDE UNDERHÅLL OCH UPPDATERINGAR
  • SUPPORT UNDER ORDINARIE KONTORSTID
  • 0 MÅNADERS UPPSÄGNINGSTID = INGEN BINDNINGSTID!

Färdiga paket

Kom igång snabbt och enkelt genom att använda en av våra färdiga paketlösningar.

Certifieringslösning – komplett paket för en smidigare ISO-certifiering

Här ingår modulerna Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Påminnelser och Revision. En riktigt bra grund för att enkelt och smidigt implementera, underhålla och utveckla ett ISO-certifierat ledningssystem. Paketet vänder sig till dig som har någon typ av ledningssystem som är ISO-certifierat eller funderar på att ISO-certifiera er verksamhet. Prissättning: Från 800 kr/mån.

Lagbevakning – håll koll på er lagefterlevnad

Består av modulerna Författning och Påminnelser som tillammans ger effektivt stöd för att ha koll på vilken miljö- och arbetsmiljölagstiftning som berör er verksamhet. Ni skapar er egen anpassade lista över författningar som berör verksamheten och får löpande information kring förändringar. Det är enkelt att dokumentera och följa upp er efterlevnad av de lagkrav ni berörs av. Notera att denna tjänst även ingår i vår Certifieringslösning. Prissättning: Från 300 kr/mån.

Avtalshantering – missa aldrig en omförhandling

Avtalshantering består av modulerna Avtal och Påminnelser. Ett digitalt avtalsregister skapas och 3LED håller koll på hur avtalen löper. Automatiska påminnelser skickas ut inför avtalsutgång. Du har också alltid tillgång till verksamhetens avtal. Prissättning: Från 395 kr/mån.

Underhåll – se till att service och underhåll görs enligt plan

Underhåll består av modulerna Inventarier och Påminnelser, som tillsammans skapar ett enkelt och kompetent underhållssystem. Du får koll på när det är dags för service på maskiner och inventarier. Automatiska påminnelser till berörd ansvarig gör att du aldrig missar underhållet! Prissättning: Från 200 kr/mån.

Modulbaserat gränssnitt

3LED består av moduler som ni själva väljer utifrån önskemål och behov. Användarlicenskostnad baseras på antal moduler samt storlek på verksamheten.

Avtal

Med Avtal skapas enkelt ett digitalt avtalsregister med automatiska påminnelser för ansvariga personer. Detta ger alltid ordning och reda samt att avtalen alltid är tillgängliga. Med Avtal missar du aldrig att förhandla om dina avtal!

Dokument

Dokumenthantering via antingen online-redigering av XHTML-dokument i en Word-liknande editor eller uppladdning av filer. Åtkomst med användarrättigheter och olika typer av märkningar gör sökbarhet, filtrering och spårbarhet snabbt och enkelt.

Författningar

Innehåller all svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt möjlighet att lägga till egna författningar och krav. Lista över organisationens författningar skapas enkelt. Löpande uppdateringar med ändringsnoteringar ingår. Innehåller även en smidig funktion för att dokumentera lagefterlevnad samt ta ut rapport som underlag för ledningens genomgång.

Inventarier

Registrering av inventarier tillsammans med dokument, påminnelser och bilder förenklar planering och översikt av service och underhåll. Detta ger kontroll över var maskiner och utrustning finns samt när de senast är underhållna, kalibrerade etc. Tillsammans med Påminnelser är Inventarier ett enkelt men funktionellt underhållssystem!

Mätserier

Mätserier stöder hantering av olika mätserier som löpande ska redovisas med fastställt tidsintervall som t.ex. bränsle- och energiförbrukning. Påminnelser till ansvarig som inte rapporterat in värden ingår.

Processer

Med Processer kan du visualisera ditt ledningssystem genom helt egendesignade bilder (t.ex. Visio, PowerPoint etc.). Du kan på ett snabbt och överskådligt sätt klicka dig fram till den information du söker. Processer länkar på ett smidigt sätt till andra moduler, t.ex. Dokument.

Påminnelser

Registrering av olika uppgifter och händelser som ska göras i intervaller, t.ex. alla aktiviteter inom ISO-året. Påminnelser skickas ut till ansvarig och historik över genomförda åtgärder loggas. Varje påminnelse kan också innehålla en checklista över saker som ska utföras.

Revision

Utför och dokumentera revisioner och kontroller via standardprotokoll, egna protokoll eller checklistor. I 3LED finns färdiga protokoll som stöder kraven i de vanligaste ISO-standarderna samt för olika skyddsronder. Det är enkelt att få ut statistik över resultatet från genomförda revisioner och kontroller.

Ärenden

En modul för rapportering, hantering och uppföljning av verksamhetens ärenden t.ex. avvikelser, förbättringar, tillbud, olyckor, reklamationer och beslut. Enkel uppföljning av ärenden via statusrapportering. Statistikfunktioner för trendanalys ingår.

Intresserad av en kostnadsfri demo?

Kontakta oss redan idag för en individuell demonstration av 3LED där vi berättar mer om hur du snabbt kan komma igång.

Något gick fel, försök igen senare!

Vanliga frågor

Hur fungerar 3LED?

3LED är en molntjänst. Allt du behöver är en webbläsare – inga installationer behövs. Allt ligger skyddat, uppdaterat och tillgängligt i molnet var du än befinner dig.

Vem använder 3LED?

Närmare 250 företag och organisationer använder idag 3LED. Merparten av dessa har någon form av ISO-certifiering. Vi har kunder från ett stort urval av branscher. Huvuddelen är små- och medelstora företag med 0-100 anställda.