Partners

3LED Solutions AB arbetar aktivt med ett antal utvalda samarbetspartners för att tillsammans med dessa kunna erbjuda våra användare av 3LED bästa möjliga stöd och utbildning runt om i hela Sverige. Nedan presenteras våra samarbetspartners, vilka samtliga kan kontaktas för konsultation och utbildning kring 3LED.

esam

Esam AB erbjuder stöd i verksamhets- och processutveckling. Vi ökar våra kunders effektivitet och uppmuntrar till en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Esam AB har hjälpt närmare 200 företag med att bygga upp certifierade ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö och vi lägger särskilt stor vikt vid att arbetet ska ge konkreta och synliga förbättringar.

3led.se är idag ett verktyg som merparten av våra kunder använder och som ger mycket goda förutsättningar till att verkligen få ledningssystem som fungerar i den dagliga verksamheten.
www.esam.se


MANAGEMENTKONSULTER MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET – Vi är managementkonsulter med en unik inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med kunder som vill driva mer hållbara verksamheter och stå som framgångsrika förebilder
www.effort.se

greentime
Greentime vill bidra till att evenemangsnäringen utvecklas till långsiktigt hållbar bransch. Detta gör vi genom att hjälpa evenemangsarrangörer med sitt hållbarhetsarbete, som ofta kan uppfattas som komplext, svårstartat och tungrott med all dokumentation. Här kommer Greentime in i bilden, med vår kompetens i hållbarhetsfrågor och hantera ledningssystem. Vi underlättar ert arbete, stöttar er och ser till att ni fokuserar på att skapa hållbara förändringar.

www.greentime.se

Amasis1

Amasis Konsult AB företagsidé är att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom miljövård, kemikaliehantering och hantering av farligt gods. Företaget samarbetar med specialiserade konsulter inom samma område i andra europeiska länder.
www.amasis.se

PROKOM_logo
PROKOM är ett konsultföretag som i nära samarbete med kunden bygger upp, inför och underhåller kvalitets- och miljöledningssystem enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vår ledstjärna är att det ska vara enkla och lätthanterliga upplägg som ska ge konkreta och förbättringsinriktade resultat vilket leder till liten administration. Vår kundkrets finns främst bland små och medelstora företag där vi har skaffat hos en 20 årig erfarenhet från olika branscher.  Vi finns i Malmöregionen och verkar i hela Sverige med tyngdpunkt på de södra delarna.

Stipes_logo
Stipes erbjuder konsulttjänster inom olika områden, främst miljö/kvalitet/arbetsmiljö men även musik, turism m.m. Målet är att hjälpa kunden att lösa ett problem på ett så smidigt sätt och roligt sätt som möjligt. Stipes finns i Hälsingland och ingår i samarbetet “MIKA-gruppen” kring ledningssystem.
www.stipes.se

logo_kvalitetstjanst

Det lilla, flexibla och kundvänliga företaget som bistår, utbildar och tillhandahåller det mest viktiga i att driva ledningssystem. Du får verktyg och metoder som handlar om hur verksamheter når en hög kvalitet på sina produkter/tjänster och utveckling. Systemen grundar sig på en mer än 10 års praktisk erfarenhet  av ledningssystem ute i verksamheter där  verkliga situationer uppstått. Vi går igenom konkreta lösningar, realistiska målsättningar och ledarskapsfrågor på  ett pedagogiskt sätt.

idesupport
Idésupport är ett konsult- och utbildningsföretag som varit verksam i över 25 år. Genom vår breda erfarenhet inom olika branscher ger vi våra kunder nya perspektiv som bidrar till fortsatt hållbar utveckling. Vår affärsidé är att hjälpa organisationer utveckla sin affärsmässighet utifrån deras egna förutsättningar och ambitionsnivåer. Vi ser till att organisationer får ett lättanvänt ledningssystem, oavsett vilka krav man behöver följa. Primärt har vi hjälpt företag uppfylla standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt EN 1090 och ISO 3834. Genom vårt konsultnätverk finns vi representerade i stora delar av Sverige. Kontakta oss redan idag och ta reda på hur vi kan hjälpa er komma närmare era mål.
www.idesupport.se