Kunder

Våra kunder finns inom ett brett urval av företag och organisationer både vad gäller storlek och verksamhet. Gemensamt för våra kunder är att alla efterfrågat en färdig IT-lösning som kan användas direkt utan installationer och anpassningar.

Nedan presenteras ett urval av kunder som använder 3LED.

bravida

Bravidakoncernen är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Bravida använder Revision för att följa upp och utveckla sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete inom hela koncernen. Bravida i Sverige och Norge använder dessutom Författningar för att alltid ha tillgång till uppdaterad lagförteckning med nyheter för de miljö- och arbetsmiljöförfattningar verksamheten berörs av.

veidekke

Veidekke Entreprenad AB i Sverige är ett stort entreprenadföretag som använder Revision för att dokumentera och följa upp alla interna revisioner inom företagets olika avdelningar. Man använder även Författningar för miljölagstiftning för att alltid ha koll på uppdateringar och nyheter gällande den miljölagstiftning man berörs av.

office

Office är en rikstäckande kedja inom dokumenthantering och presentation som finns på ett 40-tal orter i Sverige. Sedan några år tillbaka har man en trippelcertifering (ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001) för hela sin verksamhet och använder Revision och Författningar som verktyg för att följa upp och utveckla sitt trippelcertifierade ledningssystem.

enetjarn

Enetjärn Natur AB är ett konsultföretag inom naturvård och samhällsplanering. Enetjärn Natur AB använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Revision och Påminnelser för att dokumentera och utveckla sitt ISO 9001-certiferiade kvalitetssystem.

dascher

DACHSER är ett av Sveriges ledande företag inom logistikservice. DACHSER använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för att dokumentera och utveckla sitt ISO 14001-certiferiade miljöledningssystem.

carstedts

Carstedts Bil AB är en bilfirma i Umeå och Örnsköldsvik. Carstedts Bil AB använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för att dels hantera sitt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem, men även för att dokumentera, styra och följa upp sin kvalitetsmanual för ackreditering för egna reparationer.

norsjofrakt

Norsjöfrakt AB är ett transport, entreprenad och materialsäljande företag. Norsjöfrakt AB använder Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för sitt miljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetsledningsystem (MKT). 3LED är det centrala verktyget för att knyta ihop MKT-arbetet hos alla åkeriföretag som är anslutna till Norsjöfrakt.

tidsam

Tidsam AB är Sveriges största tidskriftsleverantör. Tidsam AB använder Författningar som en del av sitt miljöledningssystem för att alltid ha koll på uppdateringar och nyheter gällande den miljö- och arbetsmiljölagstiftning man berörs av.

yttertavle

Yttertavle Ägg AB är Norrlands största leverantör av ägg från frigående höns. Yttertavle Ägg AB använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för att dokumentera och utveckla sitt certifierade verksamhetsledningssystem. Yttertavle Ägg AB har följande certifieringar ISO 14001, ISO 9001 och ISO 22000.

fyrkanten

Fyrkantens Last och Transport AB utför entreprenadarbeten med grävmaskiner, hjullastare, dumper och lastbilar samt krossning m.m. Fyrkantens Last och Transport AB använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för att dokumentera och utveckla sitt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem. Man använder även Kross som hjälper företaget att hålla rätt på data och information kring krossverksamheten.

kajjohansson

Kaj Johanssons Åkeri AB bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga affärsområden; åkeri, anläggning och renhållning. Kaj Johanssons Åkeri AB använder Processer, Dokument, Ärenden, Författningar, Mätserier, Revision och Påminnelser för att dokumentera, styra och utveckla sitt certifierade verksamhetsledningssystem inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.